Oferta

W efekcie powstania biura projektowego Skala ukształtował się zespół ściśle współpracujących ze sobą osób i podmiotów o wysokiej specjalizacji branżowej obejmujący swoimi usługami komercyjne przygotowanie inwestycji, projektowanie, budowy i oddanie budynków do użytku, w tym:

  • Analitykę formalno-prawną oraz architektoniczną inwestycji budowlanych,
  • Komercyjne przygotowanie inwestycji,
  • Projektowanie architektury budowlanej,
  • Projektowanie architektury wnętrz,
  • Projektowanie urbanistyczne,
  • Projektowanie identyfikacji wizualnej,
  • Projektowanie przedmiotów sztuki użytkowej,
  • Zarządzanie procesem budowy,
  • Odbiory i oddanie budynków do użytku.

Wszystkie wyżej wymienione zakresy usług świadczone są przez Skalę kompleksowo lub w wybranych przez Inwestora zakresach.