Projekty zrealizowane w 2018
  • budynek akademika w Sopocie przy ul. Rzemieślniczej 5 – wielobranżowy projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy, pow. całkowita 2570 m²
  • projekt konkursowy urbanistyczno-architektoniczny rewitalizacji dzielnicy „Dolne Miasto“ w Gdańsku, pow. całkowita 128 000 m²
  • budynki szkoły podstawowej wraz z salą wielofunkcyjną w Gdańsku przy ul. Apollina – wielobranżowy audyt, wielobranżowy projekt budowlany zamienny i wykonawczy, pow. całkowita 9494 m² – realizacja
  • zespół budynków apartamentowo-hotelowych w Mielnie – wielobranżowy projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy, ul. Wojska Polskiego, pow. całkowita 5165 m² – etap 1
  • restauracja wraz z browarnią „ Piwnica Rajców” w Gdańsku – wielobranżowy projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy wraz z projektem architektury wnętrz oraz nadzór nad realizacją do momentu oddania budynku do użytkowania, pow. całkowita 1513 m² – realizacja
  • budynek mieszkalny wielorodzinny w Gdyni Orłowie przy ul. Kasztanowej – wielobranżowy projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy – realizacja
  • hotel w Gdyni przy ul. K. Górskiego – wielobranżowy projekt koncepcyjny uszczegółowiony, pow. całkowita 7607 m²